10 % korting op uw eerste aankoop!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over onze nieuwe producten en ontvang 10 procent korting op uw eerste aankoop!

View our privacy policy and termen

Kadootjes om jouw leven op te fleuren

Nice gifts | Verzenden & retourneren

Verzenden & retourneren

Verzenden

Voor onze verzendingen werken we samen met MyParcel. 

Verzendingen van pakketjes binnen België bedragen 6,20 euro, GRATIS vanaf €75.

We proberen de levertijden van 3-4 werkdagen te garanderen. 

De verzenddagen staan gepland op maandag, woensdag en vrijdag. 

Afhalen kan na afspraak

Retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij  NICE GIFTS.

De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.

De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:

 • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
 • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

      De klant informeert NICE GIFTS van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door:

 • hetzij het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan NICE GIFTS;
 • hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan NICE GIFTS.

Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan NICE GIFTS bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan NICE GIFTS of aan een persoon die door NICE GIFTS gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen.

De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.

Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan NICE GIFTS en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan NICE GIFTS wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.

De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

 • de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop NICE GIFTS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
 • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop NICE GIFTS geen invloed heeft;
 • de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling;

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »